Statistikk fra Forbrukerklageutvalget

 Utvalgt statistikk over Forbrukerklageutvalgets virksomhet.

Klikk for stort bilde
 
Prosentvis fordeling av resultatet i sakene som vart avgjord i åra 2011 - 2014:
Prosentvis fordeling av resultatet i sakene som vart avgjord i åra 2011 - 2014:
2011 2012 2013 2014
Medhold 33 32 32 31
Delvis medhold 31 33 33 30
Ikke medhold 25 25 25 24
Avvist 5 4 4 5
Henlagt 7 7 7 7,5
Ikke Kategorisert 2,5
Tal på avgjorte saker fordelt på vare- og tenestegrupper i åra 2011 - 2014:
Tal på avgjorte saker fordelt på vare- og tenestegrupper i åra 2011 - 2014:
Klageobjekt 2011 2012 2013 2014
Angrerett 16 18 20 30
Båt 52 38 39 52 (39 nye båtar)
Bil 356 414 430 567 (16 nye bilar)
Brunevarer 82 85 87 54
Bygningsartiklar 24 41 44 47
Dyr 29 42 47 38
Handverkartjenester 187 212 204 254
Kvitevarer 41 50 51 26
Innbo og Interiør 55 52 51 77
Andre kjøretøy 54 69 65 70
Klede og tekstilar 23 36 34 24
Mobil- og andre telefonar 62 71 61 44
Møblar 36 34 35 33
Lagt bort (henlagt) 85 93 93 117
Diverse 156 145 117 88
Mangl./forsinka levering - - 17 10
Sum 1258 1400 1395 1577