Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget har et sekretariat som sørger for saksforberedelse og saksavvikling. Sekretariatet kommuniserer med partene, og har til oppgave å gjøre publikum kjent med forbrukerklageutvalget og de vedtakene som blir fattet.


Kontakt oss


Telefonnummer: 23 40 06 80
e-post: post@forbrukerklageutvalget.no

Telefontid
Sekretariatet har telefontid på hverdager kl. 9:00 - 11:30. Unntaksvis kan telefonen være ubetjent også innenfor den oppgitte telefontiden i forbindelse med møter og lignende. Vi viser i den forbindelse til de ansattes direktenummer og e-postadresser, som fremgår nedenfor.

Christoffer Bjørnum
Fungerende direktør
Direktetelefon: 47 48 48 21
E-post: christoffer.bjornum@forbrukerklageutvalget.no
 
Sue Ellen Filberg
Konsulent
Direktetelefon: 47 48 48 50 
E-post: Sue.Ellen.Filberg@forbrukerklageutvalget.no

Ida Tonning Røyseth 
Konsulent
Direktetelefon: 47 45 19 00
E-post: itr@forbrukerklageutvalget.no

Mimi Fagersand Haaland
Rådgiver
Direktetelefon: 47 48 404 62
E-post: mimi.fagersand.haaland@forbrukerklageutvalget.no

Julie Frydenlund O'Leary 
Rådgiver
Direktetelefon: 47 48 01 50 
E-post: jfo@forbrukerklageutvalget.no

Jenny Therese Kibsgaard
Rådgiver
Direktetelefon: 98 90 23 04
E-post: jtk@forbrukerklageutvalget.no

Martin Tonning
Seniorrådgiver
Direktetelefon: 47 48 04 62
E-post: mt@forbrukerklageutvalget.no

Elise Lande
Rådgiver
Direktetelefon: 47 48 48 14
E-post: el@forbrukerklageutvalget.no

Mari Kristensen
Rådgiver
Direktetelefon: 47 48 48 92
E-post: m.k@forbrukerklageutvalget.no

Terese Kringlebotten Bauge
Seniorrådgiver
Direktetelefon: 47 48 48 87
E-post: tkb@forbrukerklageutvalget.no

Thomas Bratteli
Seniorrådgiver
Direktetelefon: 47 48 47 97
E-post: tb@forbrukerklageutvalget.no

Camilla Olsen
Rådgiver
Direktetelefon: 47 48 63 52
E-post: co@forbrukerklageutvalget.no