Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget har et sekretariat som sørger for saksforberedelse og saksavvikling. Sekretariatet kommuniserer med partene, og har til oppgave å gjøre publikum kjent med forbrukerklageutvalget og de vedtakene som blir fattet.


Kontakt oss


Telefonnummer: 23 40 06 80
e-post: post@forbrukerklageutvalget.no

Telefontid
Sekretariatet har telefontid på hverdager kl. 9:00 - 11:15, og kl. 11:45 -14:30. Unntaksvis kan telefonen være ubetjent også innenfor den oppgitte telefontiden i forbindelse med møter og lignende. Vi viser i den forbindelse til de ansattes direktenummer og e-postadresser, som fremgår nedenfor.

 

Aslaug Skrede Gauslaa
Direktør
Direktetelefon: 47 48 63 52
e-post: Aslaug.Skrede.Gauslaa@forbrukerklageutvalget.no

Maria Isabel Frang
Rådgiver 
Direktetelefon: 47 48 48 92
e-post: Maria.I.Frang@forbrukerklageutvalget.no
  
Anne Mette Eikrem
Rådgiver 
Direktetelefon: 47 48 48 87
e-post: Anne.Mette.Eikrem@forbrukerklageutvalget.no
 
Pål Harald Asknes (i permisjon)
Seniorrådgiver 
Direktetelefon: 47 48 48 14
e-post: Paal.Harald.Asknes@forbrukerklageutvalget.no

Sue Ellen Filberg
Konsulent
Direktetelefon: 47 48 48 50 
e-post: Sue.Ellen.Filberg@forbrukerklageutvalget.no
 
Shazia Simab Ghazanfar
Konsulent
Direktetelefon: 47 48 47 97
e-post: Shazia.Ghazanfar@forbrukerklageutvalget.no

Anne Helene Bentzen Kværne
Førstekonsulent
Direktetelefon: 47 46 75 53
e-post: ahk@forbrukerklageutvalget.no

Ida Tonning Røyseth 
Sekretær
Direktetelefon: 47 45 19 00
e-post: itr@forbrukerklageutvalget.no

Mimi Fagersand Haaland (i permisjon)
Rådgiver
Direktetelefon: 47 48 404 62
e-post: mimi.fagersand.haaland@forbrukerklageutvalget.no

Christoffer Bjørnum
Rådgiver
Direktetelefon: 47 48 48 21
e-post: christoffer.bjornum@forbrukerklageutvalget.no

Anne-Marie Frisenberg (vikar)
Sekretær
Direktetelefon: 
e-post: anne-marie.frisenberg@forbrukerklageutvalget.no

Julie Frydenlund O'Leary (vikar)
Førstekonsulent
Direktetelefon: 47 48 01 50 
e-post: jfo@@forbrukerklageutvalget.no

Morten Bjørnskau Johannesen (vikar)
Førstekonsulent
Direktetelefon: 98 90 23 04
E-post: mbj@forbrukerklageutvalget.no