Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget har et sekretariat som sørger for saksforberedelse og saksavvikling. Sekretariatet kommuniserer med partene, og har til oppgave å gjøre publikum kjent med forbrukerklageutvalget og de vedtakene som blir fattet.


Kontakt oss


Telefonnummer: 23 400 600
e-post: post@forbrukertilsynet.no

Telefontid
Sekretariatet har telefontid på hverdager kl. 9:00 - 11:30. Unntaksvis kan telefonen være ubetjent også innenfor den oppgitte telefontiden i forbindelse med møter og lignende. Vi viser i den forbindelse til de ansattes direktenummer og e-postadresser, som fremgår nedenfor.

Mimi Fagersand Haaland
rådgiver
E-post: mfh@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027162

Julie Frydenlund O'Leary 
seniorrådgiver
E-post: jfo@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027156

Martin Tonning
seniorrådgiver
E-post: mjt@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027161

Jenny Therese Kibsgaard
rådgiver
E-post: jtk@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027151

Elise Lande
rådgiver
E-post: eml@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027209

Mari Kristensen
rådgiver
E-post: mk@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94022359

Camilla Olsen
rådgiver
E-post: co@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027139

Terese Kringlebotten Bauge (i permisjon)
seniorrådgiver
E-post: tkb@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027255

Thomas Bratteli
seniorrådgiver
E-post: tbr@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027256

Aleksandra Kello
rådgiver
E-post: ake@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027192

Sara Larsen Magee
rådgiver
E-post: slm@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027059

Birte Waclawczyk Norvik
rådgiver
E-post: bwn@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027202

Tina Merete Jåsund Løland
seniorrådgiver
E-post: tmjl@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027257

Ragnhild Bjørndal
rådgiver
E-post: rbj@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027236

Anna Maria Bjaarstad Basma
rådgiver
E-post: ambb@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027126

Ingvild Olsen
rådgiver
E-post: io@forbrukertilsynet.no
Tel.: 94027150

Gyrid B. Giæver 
seniorrådgiver
E-post: gbg@forbrukertilsynet.no​​​​​​​
Tel.: 45720219