Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget har et sekretariat som sørger for saksforberedelse og saksavvikling. Sekretariatet kommuniserer med partene, og har til oppgave å gjøre publikum kjent med forbrukerklageutvalget og de vedtakene som blir fattet.


Kontakt oss


Telefonnummer: 23 400 600
e-post: post@forbrukertilsynet.no

Telefontid
Sekretariatet har telefontid på hverdager kl. 9:00 - 11:30. Unntaksvis kan telefonen være ubetjent også innenfor den oppgitte telefontiden i forbindelse med møter og lignende. Vi viser i den forbindelse til de ansattes direktenummer og e-postadresser, som fremgår nedenfor.

Mimi Fagersand Haaland
Rådgiver
E-post: mimi.fagersand.haaland@forbrukerklageutvalget.no

Julie Frydenlund O'Leary 
Rådgiver
E-post: jfo@forbrukerklageutvalget.no

Jenny Therese Kibsgaard
Rådgiver
E-post: jtk@forbrukerklageutvalget.no

Martin Tonning
Seniorrådgiver
E-post: mt@forbrukerklageutvalget.no

Elise Lande
Rådgiver
E-post: el@forbrukerklageutvalget.no

Mari Kristensen
Rådgiver
E-post: m.k@forbrukerklageutvalget.no

Terese Kringlebotten Bauge
Seniorrådgiver
E-post: tkb@forbrukerklageutvalget.no

Thomas Bratteli
Seniorrådgiver
E-post: tb@forbrukerklageutvalget.no

Camilla Olsen
Rådgiver
E-post: co@forbrukerklageutvalget.no