Regler for saksbehandlingen i Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageloven (lov 17. februar 2017 nr. 7 om forbrukerklageutvalget) trådte i kraft 1. mars 2017. Denne loven med tilhørende forskrift gjelder for saker som er mottatt av Forbrukerklageutvalget etter 1. mars 2017. For saker som ble mottatt før dette, gjelder den opphevede forbrukertvistloven (lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister) med tilhørende forskrift.

I forbrukerklageloven og forbrukertvistloven er det egne regler for saksbehandlingen i Forbrukerklageutvalget. På enkelte områder vil domstolloven, tvisteloven og forvaltningsloven utfylle reglene for saksbehandlingen.

Nedenfor finner du også de mest sentrale lovene som Forbrukerklageutvalget anvender ved avgjørelse av tvistene. Lenkene åpnes i nytt vindu på Lovdatas internettsider.