Forbrukerklageutvalgets medlemmer

Forbrukerklageutvalget består av 19 medlemmer som oppnevnes av Barne- og familiedepartementet for fire år av gangen. Gjeldende periode er fra 2017-2021. Leder og nestledere fyller kravene til dommere. Av de 14 øvrige medlemmene har halvparten en særlig innsikt i henholdsvis forbrukerens og den næringsdrivendes interesser. Alle utvalgsmedlemmene er upartiske og uavhengige.

 

Leder:
Professor, dr. juris Trygve Bergsåker, Universitetet i Oslo (Øvre Eiker)
 
Nestledere:
Professor, ph.d. Markus Hoel Lie, Universitetet i Tromsø (Tromsø)
Professor, ph.d. Hilde Hauge, Universitetet i Bergen, (Bergen)
Professor, ph.d. Harald Benestad Anderssen, Handelshøyskolen BI (Oslo)  
Førsteamanuensis, ph.d Maria Vea Lund, Universitetet i Bergen (Bergen)

Medlemmer:
Advokat André Fimreite, NAF Advokat (Oslo)
Advokat Dag Trygve Berntsen, Advokatinord (Bodø)
Advokat Henrik Tore Dahl, Advokatfirmaet HTD AS (Oslo)
Advokat Thomas Flo Haugaard, Hovedorganisasjonen Virke (Oslo)
Seniorrådgiver Torgeir Øines, Luftfartstilsynet (Bodø)
Advokat Mette Thorne Lothe (Oslo)
Advokat Veronica Lorentzen Drivstuen, Advokatfirmaet Welde (Stjørdal)
Advokat Tien Duc Nguyen, Advokatfellesskapet Tetzschner & Co (Oslo)
Advokat Signe Eriksen, Advokatfirmaet Arild Friestad (Stavanger)
Advokat Jon-Andreas Lange, Dalan Advokatfirma DA (Oslo)
Seniorkonsulent Monica Eidem Haugen, Bufetat (Trondheim)
Advokat Camilla Tellefsdal Robstad, Orkla ASA (Oslo)
Advokat Anders Aasland Kittelsen, Hovedorganisasjonen Virke (Oslo)
Advokat Camilla Stenumgård, Byggmesterforbundet (Oslo)