Avslutning av sak før vedtak er truffet

Forlik

Dersom en av partene tilbyr et forlik i saken før saken blir behandlet, vil vi formidle dette til den andre parten. Vi gjør oppmerksom på at Forbrukerklageutvalget ikke mekler mellom partene. Skulle partene bli enige om en løsning, må de gi oss beskjed.

Hver av partene har ikke rett til ensidig å trekke saken som er under behandling.

Konkurs / avvikling

Dersom den innklagde er et AS som går konkurs, vil ikke selskapet lenger ha partsevne etter tvisteloven. I slike tilfeller vil saken mot selskapet henlegges. Ved konkurs vil klageren imidlertid ha mulighet for å trekke konkursboet inn i saken for Forbrukeklageutvalget dersom boet ikke aksepterer klagerens krav.