saken min er ferdig behandlet

Saken min er ferdig behandlet

Jeg har fått vedtak hvor det står at jeg må betale. Hva gjør jeg nå?

Du må ta kontakt med din motpart og be om betalingsopplysninger som for eksempel kontonummer. Dersom du også er pålagt å betale renter, kan rentebeløpet regnes ut her.

Jeg er misfornøyd med vedtaket. Hva gjør jeg?

Avgjørelser fra Forbrukerklageutvalget kan ikke påklages. Dersom du ikke er enig i vedtaket, kan saken bringes inn for tingretten innen én måned etter at vedtaket er forkynt. Stevningen sendes enten direkte til tingretten eller til Forbrukerklageutvaglet, som videresender den til tingretten.

Skjema for forenklet stevning finner du her (DOC, 81 kB).

Hvor lang er fristen for å ta saken videre til tingretten?

Dersom du ønsker å ta saken videre til tingretten må du sende stevning innen én måned etter at vedtaket er forkynt. Søksmålsfristen løper også i rettsferiene, og fristen forlenges ikke selv om den løper ut på en helge- eller helligdag.

Kan man klage på vedtak fra Forbrukerklageutvalget?

Vedtak fra Forbrukerklageutvalget kan ikke påklages. Det kan kun overprøves ved behandling i tingretten.

Jeg har vunnet saken, men ikke fått betaling. Hva gjør jeg?

Du må først ta kontakt med motparten og opplyse om hvordan betalingen kan skje, for eksempel informasjon om kontonummer.

Dersom motparten likevel ikke betaler innen fristen, kan kravet inndrives ved hjelp av namsmyndighetene. Du må da sende en begjæring om utlegg til namsmannen på det stedet hvor innklagde bor eller har forretningssted.

Skjema som du skal fylle ut finner du her:
Veiledning til hvordan du fyller det ut finner du her (PDF, 68 kB):  

Kan man få saken behandlet på nytt?

Nei, saken kan ikke behandles på nytt av utvalget.

Det er kun i helt ekstraordinære tilfeller at man kan begjære en sak gjenåpnet. Reglene for dette er strenge, og gjenåpning er kun aktuelt dersom det etter stevningsfristen kommer frem opplysninger som var ukjent da vedtaket ble fattet, og som høyst sannsynlig ville ha ført til et annet resultat. Gjenåpning kan ikke begjæres av en grunn som du burde ha gjort gjeldende mens saken var til behandling her, eller mens søskmålsfristen (ankefristen) løp.

Saken min har blitt avvist. Hva gjør jeg nå?

Avvisningsavgjørelsen kan ikke påklages og heller ikke overprøves av domstolene. Du kan imidlertid bringe selve saken (kravet ditt) inn for de ordinære domstolene ved forliksklage til forliksrådet.  

Saken min er avvist. Hva betyr det?

At en klage er avvist innebærer at selve tvisten ikke vil bli behandlet av Forbrukerklageutvalget. Tvisten kan imidlertid bringes inn for de ordinære domstolene.