Jeg har ikke en sak i Forbrukerklageutvakget

Jeg har ikke en sak i Forbrukerklageutvalget

Hvordan starter jeg en sak i Forbrukerklageutvalget?

Vi behandler bare saker som først har vært til mekling i Forbrukerrådet. Saken må derfor starte der. Klageskjema finnes på Forbrukerrådets hjemmeside.

Saken min er ferdig hos Forbrukerrådet. Hva skjer videre?

Hvis Forbrukerrådet avslutter saken uten at partene har blitt enige om en løsning, får begge parter mulighet til å bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget. Dette må gjøres innen den fristen Forbrukerrådet har satt. Saken vil deretter bli oversendt til oss.

Koster det noe å få saken behandlet?

Nei. Saksbehandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis.

Hva slags klagesaker behandler dere?

Vi behandler forbrukersaker innenfor disse områdene: Kjøp av ting til forbruker fra næringsdrivende og privatpersoner, tvister om håndverkertjenester, og klager om avtaler etter angrerettloven.