Statistikk fra Forbrukerklageutvalget

 Utvalgt statistikk over Forbrukerklageutvalgets virksomhet.

 

 

Prosentvis fordeling av resultatet i sakene som vart avgjord i åra 2011 - 2014:
Prosentvis fordeling av resultatet i sakene som vart avgjord i åra 2011 - 2014:
 2011201220132014
Medhold33323231
Delvis medhold31333330
Ikke medhold25252524
Avvist5445
Henlagt7777,5
Ikke Kategorisert2,5
Tal på avgjorte saker fordelt på vare- og tenestegrupper i åra 2011 - 2014:
Tal på avgjorte saker fordelt på vare- og tenestegrupper i åra 2011 - 2014:
Klageobjekt2011201220132014
Angrerett16182030
Båt52383952 (39 nye båtar)
Bil356414430567 (16 nye bilar)
Brunevarer82858754
Bygningsartiklar24414447
Dyr29424738
Handverkartjenester187212204254
Kvitevarer41505126
Innbo og Interiør55525177
Andre kjøretøy54696570
Klede og tekstilar23363424
Mobil- og andre telefonar62716144
Møblar36343533
Lagt bort (henlagt)859393117
Diverse15614511788
Mangl./forsinka levering--1710
Sum1258140013951577
 
 
Sist endret 06.02.2018 13:07