Siste saker

  • Sak 17/1618 - Klage på bil

    Kjøp av en 2009-modell Skoda Superb Elegance 160 DSG. Klage på flere forhold, deriblant spon i motoroljen. Krav om heving og erstatning, subsidiært prisavslag. Ikke medhold.
  • Sak 18/380 - Klage på bil

    Fristsak. Begjæring om oppfriskning for oversittelse av fristen for å klage saken inn for Forbrukerklageutvalget. Avvist fra realitetsbehandling.
  • Sak 18/255 - Klage på bil

    Begjæring om oppfriskning mot fristoversittelse. Avvist fra realitetsavgjørelse.
Login for redigering